„Barangolás elődeink nyomában erdélyi tájakon”
Kirándultak hetedikeseink
Iskolánkban immár hagyomány, hogy pályázatot nyújtunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel meghirdetett Határtalanul! programjára.
Az állam által támogatott osztálykirándulás során ismerkedtek tanulóink Erdély magyarlakta területeinek természeti és épített környezeti szépségeivel. Megízleltek helyi ételeket, személyes tapasztalatot szereztek a külhoni magyarság életéről. Reméljük, ezek az élmények elősegítették a nemzeti összetartozás érzésének erősödését is!
Vidáman és várakozásokkal telve ültünk buszra május 24-én.
Utunk Nagykárolyba vezetett, ahol a késő barokk stílusban épült Károlyi-kastély megtekintése után a kastély gondozott parkjában felelevenítettük a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, és az azt lezáró szatmári békét.
Érmindszenten Ady Endre szülőháza előtt legkedvesebb szerelmes versével, az Őrized a szemeddel tisztelegtünk a költő emléke előtt. Az egyszerű ember élete tárult elénk a parasztház láttán.
Rövid séta során ismerkedtünk Zilah városával, Ady egykori iskolájához és a református templomhoz mentünk. A Kolozsvár felé tartó úton összegyűjtöttük az ismert Mátyás meséket és mondákat. Kolozsvárra érve elsőként a Szent Mihály templom barokk-gótikus stílusjegyeit tekintettük meg, majd útban Hunyadi Mátyás szülőházához a gyerekek segítségével elmeséltük élettörténetét. A jó időnek köszönhetően rövid sétát tettünk a Házsongárdi temetőben. Mivel az előkészítő órán már elhangzott I. László legendája, a Torda felé tartó úton tesztet írtak tanulóink. A Torockó felé tartó szakaszon megálltunk és megcsodáltuk a gipszképződményeket, gyűjtöttünk kristályokat és olyan növényeket is láthattak tanulóink, amelyek a mi vidékünkön már lelhető meg. A Székelykő hármas csúcsa alá, Torockóra érkeztünk. Útközben rácsodálkoztunk a táj szépségeire. A településre érve rögtön feltűntek jellegzetes házai. A szállások elfoglalása után megismerkedtünk vendéglátóinkkal és közösen elfogyasztottuk a vacsorát. Vacsora után találkoztunk a helyi emberekkel, az ortodox egyház képviselőjével. Megismertük mindennapi életüket, nehézségeiket, örömeiket, hagyományaik ápolását. A késő esti órákban jó hangulatú sétát tettünk. Második nap a bőséges reggeli elfogyasztása után elindultunk Nagyenyedre. Első állomásunk a református kollégium volt. Fegyelmezetten léptünk be falai közé, mivel folyt a tanítás. Emléktáblájáról felolvastuk a számtalan itt végzett híresség nevét, majd megkoszorúztuk a 1848-49-es emlékművet. Sajnos az időjárás nem megfelelő volt a sétához, ezért csak rövid időt töltöttünk a városban. Az időjárás viszontagságainak ellenére tovább folytattuk utunkat Gyulafehérvárra. Elsőként átléptünk a megmaradt és felújított várkapukon. Innen a Római Katolikus Székesegyházhoz vettük utunkat. A templomajtóból a jellegzetes íves hajóba léptünk, melynek jobb szárnyán a Hunyadiak síremlékét találtuk. Körbejártuk a templomot és megtekintettük oltárait. Az udvarra zengtek az ortodox szentmise liturgikus énekei. A liturgia végeztével betekintettünk a templomba, ahol rácsodálkoztunk a pompára, díszes görög ikonokra és a pad nélküli hajóra. Elhagyva Gyulafehérvárat útközben a buszon Kérdezz-felelek! Játékkal ismételtük át a nap eseményeit. Mivel az időjárás kitisztult a jókedvű társaság úgy döntött, hogy a felesleges energia levezetéseképpen megmásszuk a torockószentgyörgyi hegyet, hogyfeljussunk a várhoz. Torockóra érve már több magyar csoporttal is találkoztunk, vacsora után megkóstoltuk az igazi, helyben sütött erdélyi kürtöskalácsot. A helyi iparművészet remekeit felsorakoztató üzletek adták az ötletet "Miből készült?" játékhoz, melynek során ismereteket szereztek tanulóink az eladóktól. Utolsó napon a tordai hasadékhoz mentünk. Idegenvezetőnkkel a hasadék csúcsához indultunk. Sajnos a sok eső miatt az út veszélyes volt, így csak egy bizonyos szakaszt tudtunk megtenni. Ennek ellenére az alföldi gyerekek számára élményt nyújtott a hegyi túra, a friss levegő. Utunk során különböző kálcium tartalmú kőzeteket találtunk és gyűjtöttünk. Második állomás a sóbánya volt, melybe számtalan lépcső vezetett le. Ámultan néztük a sómárványokat és nagyokat szippantottunk a kellemes levegőből. Tanulóink élvezték a mélységi játszótereket, majd a lépcsőzés után kiéhezve várták a finom ebédet. Délutáni programunkat Körösfő megtekintésével kezdtük, ahol elsőként az útmenti kirakodóvásárt tekintettük meg. Itt mindenki kedvére keresgélhetett az otthoniaknak ajándékokat. Lelkes csoportunkat az eső a buszra zavarta, ahol elénekeltük a tanult körösfői népdalunkat. Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy a Körös eredeténél vagyunk. Következő állomásunk Bánffyhunyad volt. A zuhogó eső miatt csak a buszból tudtuk megtekinteni a szép várost. Csucsán a Boncza kastélynál álltunk meg és hallgattuk Ady és Boncza Berta szerelmi történetét. Csucsáról utunk Balkányba vezetett. Útközben jókedvűen énekeltünk és összegeztük a három nap élményeit, eseményeit. Este 10 órakor szerencsésen megérkeztünk a balkányi iskola parkolójába.  
A pályázat sikeres megvalósításáért, a gyermekek kíséretéért és ismereteink bővítéséért köszönettel tartozunk Mező Sándorné, Sztancs Attiláné, Lőrinczyné Csonka Tünde, Nagy Péterné és Heteyné Réti Gizella pedagógusoknak és tájékozott idegenvezetőnknek.

 

 

Határtalanul videók